لایک کردن پیج "خری در میقات" در فیسبوک

لایک کردن پیج خری در میقات در فیسبوک

۱۳۹۰ تیر ۱۸, شنبه

پژوهشگاه؟!

توی پژوهشگاه مواد و انرژی روی در یکی از اتاقا نوشته "آرایشگاه"!! عکس قیچی و شونه و اینام کشیده!!
خداییش مملکته داریم؟!