لایک کردن پیج "خری در میقات" در فیسبوک

لایک کردن پیج خری در میقات در فیسبوک

۱۳۹۰ اسفند ۲۸, یکشنبه

حوا جان بیخیال بیا چمدونم سرکه بذار سر سفره، بدبخ می‌شیما!

اصلا می‌گن اول عید بوده، حوا گیر داده بوده که واسه سفره هف سین "سیب" می‌خوایم!!!
هیچی دیگه، این رسم و رسومات همه رو بدبخ کرد!