لایک کردن پیج "خری در میقات" در فیسبوک

لایک کردن پیج خری در میقات در فیسبوک

۱۳۹۰ شهریور ۲۰, یکشنبه

نه از اين نامه‌هاي برقي

چقدر دلم مي‌خواهد براي يك نفر نامه بنويسم
نامه بنويسم و بگويم كه چقدر اين‌جا همه چيز خوب است
چقدر آسمان آبي و چقدر دل‌ها شاد است
چقدر اصلا خوشحال هستم همين طور بي‌خودي
چقدر گريه نمي‌كنم
چقدر گوشه گوشه‌ي اين شهر حالم را خوب مي‌كند
چقدر همه مي‌فهمند چه مي‌خواهم، چه مي‌گويند
بنويسم برايش...
نامه بنويسم، از آن‌هايي كه پاكت دارد و تمبر و آدرس
نه از اين نامه‌هاي برقي
نامه بنويسم و اولين دروغ‌هايم را به او بگويم
قول مي‌دهم نگويم چقدر دلم تنگ شده است
نگويم دارد بر سر دلم چه‌ها مي‌آيد
-
يك بار گفته بود دست‌خطم را دوست دارد
دلم نامه‌نوشتن خواسه...