لایک کردن پیج "خری در میقات" در فیسبوک

لایک کردن پیج خری در میقات در فیسبوک

۱۳۹۰ آبان ۵, پنجشنبه

قورباغه هم نشدیم

یه چیزایی هم بود با کاغذ درست می‌کردیم
شبیه قورباغه بود
کونشو که فشار می‌دادیم می‌پرید!
اون که کاغذی بود، فهم و شعورم نداشت، می‌پرید!
ما که خیر سرمون با شعوریم، این همه ساله هی فشار می‌دن به کونمون، همی جوری نشستیم!!